Persondata

Dine personoplysninger er i gode hænder!

Sådan behandles din persondata hos BoligTegneren

1. Generel oplysningspligt

Inden BoligTegneren agerer som dataansvarlig, skal du jf. databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår BoligTegneren indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger. Af den årsag opfordres du til, at læse indholdet nedenfor, inden du fremsender dine personoplysninger til os. 

2. Indsamling og behandling af oplysninger

Når du kontakter BoligTegneren via direkte mail eller via kontaktformularen på hjemmesiden, så beder vi om dit navn og din e-mail adresse, udelukket for at vi kan føre en naturlig dialog med dig. Det er ikke et alment krav, at du oplyser dit telefon nummer eller din adresse. Indimellem kan det dog give mening, afhængigt af sagens karakter.

Såfremt du ønsker at få oprettet et budget, vil vi bede om nøgletal som beskriver husstandens indtægter og udgifter. Dette for at vi kan skabe et realistisk og kundetilpasset budget. Oplysningerne omkring dine indtægter og udgifter bliver opbevaret internt hos BoligTegneren, og vil aldrig blive offentliggjort eller anvendt i andre sammenhænge.

Når vi beder om dine oplysninger, er det dig ganske frivilligt, om du vil oplyse dem. Hvis du ikke ønsker at give os dine oplysninger, kan det dog risikere i, at vi ikke har mulighed for at rådgive -eller på nogen måde servicere dig.

Hos BoligTegneren indsamler- og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du fremsender følsomme personoplysninger, eller materiale af tilsvarende karakter, så betragtes det som din accept af, at BoligTegneren må gemme oplysningerne. BoligTegneren vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

BoligTegneren indhenter desuden oplysninger omkring din matrikel, bolig, BBR, nærområde, lokalplan, kommuneplan og lignende, for at kunne hjælpe dig bedst muligt med dit boligprojekt. Oplysningerne opdateres løbende, så længe projektet er igangværende.

Al skriftlig kommunikation (e-mails, SMS, breve og lignende) bliver gemt og opbevaret lokalt hos BoligTegneren. Korrespondance gemmes også efter sagen er afsluttet, for at vi senere kan tilgå dokumentationen. Dette er nødvendigt i tilfælde af, at du senere ønsker en viderebearbejdelse af projektet, eller såfremt der senere måtte opstå spørgsmål, tvivl, tvister eller tilsvarende.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

3. Videregivelse og overførsel af oplysninger

For at kunne rådgive dig bedst muligt, samt opfylde aftaler og indhente nødvendige oplysninger, så videregiver vi oplysninger om dig, såfremt det er nødvendigt for at identificere dig, din bolig og matrikel. Dette giver du os samtykke til, når du formidler dine personoplysninger til os. I visse tilfælde videregiver BoligTegneren også dine oplysninger til offentlige myndigheder, registre og lignende, i tilfælde af at det er nødvendigt for, at gennemføre en identifikation af dig, din bolig og matrikel.
Ønsker du ikke at give os samtykke til dette, bedes du orientere os i forbindelse med din formidling af personoplysningerne. 
Vær opmærksom på, at manglende samtykke vil medføre, at vi ikke kan indhente data om din bolig, matrikel m.m., hvilket vil begrænse mange af de ydelser vi kan tilbyde dig.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” nederst på siden. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

4. BoligTegnerens tavshedspligt og din ret til indsigt og indsigelser

BoligTegnerens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til i forbindelse med deres arbejde hos BoligTegneren. 

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har gemt om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst hvor længe vi har anvendt dine oplysninger, samt hvem der har modtaget oplysninger om dig.

Hvis BoligTegneren har oplysninger om dig, som er enten fejlagtig, ufuldstændig eller irrelevant, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Du bedes da kontakte os via mail, angivet nederst på siden eller under fanen “Kontakt”.

5. Offentliggørelse i forbindelse med markedsføring

BoligTegneren forbeholder sig retten til, at offentliggøre projektmateriale fra din sag, på BoligTegnerens hjemmeside, Facebook side og eventuelle øvrige sociale medier. Dette er udelukket med markedsføring for øje, så der dermed opnås inspirations materiale for øvrige kunder. Projektmaterialet vil ikke indeholde personlige oplysninger, som fx. navn, adresse og lignende.

6. Cookies

Når du tilgår BoligTegnerens hjemmeside, kan du vælge at acceptere cookies. Disse er til for din bekvemmelighed, så dine oplysninger bliver gemt, og du dermed ikke behøver at indtaste dem igen, ved dit næste besøg. Du kan læse nærmere om vores cookie-politik her!

7. Klage

Hvis du er utilfreds med BoligTegnerens håndtering af dine personoplysninger, bedes du sende os en mail hvori du uddyber din klage. Vi samler på glade og tilfredse kunder og ønsker naturligvis altid, at vores kunder føler sig trygge.