Beliggenhed

Få overblikket over alle de væsentlige faktorer, når du skal vælge beliggenhed!

Hvorfor er beliggenhed vigtigt?

Beliggenhed er vigtigt, når du skal beslutte dig for hvor din drømmebolig skal bygges. Det er både afgørende for grunden- og boligens pris, samt boligens prisudvikling. Boligens beliggenhed har også enormt stor effekt på de rammer du sætter for dig og din familie…
Læs mere

Det kan betyde kortere eller længere til job, hvilket påvirker din fritid. Det kan berøre dine familie og venner, som du måske får mulighed for at se lidt oftere, hvis du flytter nærmere. Dog kan det også betyde, at afstanden bliver større og der dermed skal gøres en større indsats for, at besøge dem du holder af.

Alt i alt er disse faktorer med til, at danne den hverdag der venter dig, som kommende boligejer. Og der er bestemt noget at glæde sig til! Derfor skal man heller ikke lade sig skræmme af de store beslutninger, som nogle gange kan virke uoverskuelige. 

Vi hjælper dig med at få overblik over alle de væsentlige faktorer, så du kan træffe en velovervejet beslutning, som du bliver glad for!

10 Væsentlige faktorer!

Nedenfor har vi oplistet nogle af de ting, som man bør tage med i sine overvejelser, når man drøfter beliggenhed.
Klik på et spørgsmål og se vores bemærkninger:

Langt de fleste ønsker kort afstand mellem bopæl og arbejdsplads, samt skole, børnehave og lignende.

Men ofte er det svært at finde en bopæl, som ligger tæt på det hele. I bør derfor overveje, hvad I kan acceptere af transporttid til de enkelte aktiviteter. Transporttid via bil og cykel kan I fx finde på Kraks hjemmeside. Rejser I med det offentlige, så kan I på Rejseplanens hjemmeside finde rejsetider fra jeres bolig til din destination. Husk dog at tage højde for længere transporttid i de mest gængse perioder(typisk forøget mellem 06:00 og 09:00, samt mellem 14:00 og 17:00).

Ønsker I adskillige indkøbsmuligheder lige rundt om hjørnet? Eller har I det ganske fint med, at skulle køre en lille tur for at finde det nærmeste supermarked? De fleste supermarkeder er at finde på digitale kort som Krak eller Google Maps, og det er faktisk muligt at måle afstande direkte på kortene. Husk det også kan være relevant, at sikre sig apotek, læge og sygehus er indenfor rækkevide. Har I børn kan det også være en fordel, at svømmehal, idrætsbaner og lignende børneaktiviteter ligger inden for en rækkevide på max 15-30 minutters transporttid.

Særligt børnefamilier har et stort ønske om, at der er etableret cykel- og gangstier i nærheden, så børnene selv kan cykle til skole og lignende. Det er naturligvis let at få øje på, hvis man personligt kører forbi for at se området. Alternativt kan man dog søge på Krak eller Google Maps, og se detaljerede satellitfotos af området. Det er generelt en stor hjælp, hvis man ønsker at få et overblik over nærområdet.

Vær særlig opmærksom hvis I finder en byggegrund, som er betydeligt billigere end tilsvarende grunde. Det kan skyldes at området er belastet af lydgener fra fx nærliggende industri, togbane eller lignende. Såfremt man ikke finder det generende, er det jo en ganske fin mulighed for, at få fingrende i en billigere byggegrund. Det er også en mulighed, at investere i lydisolering af vægge og vinduer. Husk dog at lydgener stadig kan forekomme ved åbne døre og vinduer, samt ved ophold på udendørsarealerne. Ligeså kan lugtgener også være en belastning, hvis din bolig er belliggende i nærheden af fx marker, minkfarme eller lignende.

Det må også forventes, at det senere vil være svært at få solgt et hus, såfremt det ligger i et belastet område. Boligens prisudvikling vil dermed også være påvirket heraf. 

På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, kan du via et digitalt støjlægningskort søge på adressen på jeres byggegrund, og dermed se omfanget af de nærmeste lydpåvirkninger målt i dB.

Såfremt jeres hus/grundkøb primært er tænkt som en investering, så bør I først og fremmest gøre jer nogle tanker omkring, hvornår I forventer at kunne sælge- og tjene på boligen. Har I behov for, at boligen skal sælges allerede 0-2 år efter huset er opført, så er det især vigtigt at holde øje med områdets prisudvikling på den korte bane, og sælge imens markedet er på sit højeste.

Der findes flere markedsanalyser man kan holde øje med! Fx har Boligsiden et markedsindeks på deres hjemmeside, hvor I kan vælge område/kommune samt boligtype, og derefter se en graf over prisudviklingen for dét område.

Ønsker I derimod først at sælge huset mange år efter, så skal I sikre jer, at I selv har råd, tid og lyst til at bo i området indtil den dag boligen skal sælges. 

Alternativt kan I overveje at udleje boligen, som også er en kendt løsning. Således får I som boligejere jeres udgifter dækket, alt imens ejendomsværdien formentlig stiger, år efter år. Vær dog opmærksom på, at der er flere regler man skal overholde som boligudlejer, hvilket I kan læse nærmere om i lejeloven.

Vær opmærksom på, at bebyggelsesprocenten typisk max må udgøre 30 %. Det kan dog variere mellem kommunerne.

Bebyggelsesprocenten tager udgangspunkt i det totale etageareal i enfamiliehuse. Dertil skal der også tages hensyn til afstandskrav til skel, som skal overholdes jf. bygningsreglementet. Disse ting vurderes bedst ved, at få udarbejdet en beliggenhedsplan, som illustrerer husets størrelse og placering på grunden.

Hos BoligTegneren kan I få udført en beliggenhedsplan, når blot I har en målsat plantegning over byggegrunden, som viser grundens størrelse og nivellering. 

Det er typisk kommunen I skal kontakte for, at få udleveret en tegning over byggegrunden.

Det kan være relevant at sikre sig, at der ikke er restriktioner i lokalplanen for området, som jeres byggegrund er omfattet af.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et digitalt kortmodul kaldet ”PlanData”, hvori I kan fremfinde den kommune- og lokalplan som gør sig gældende for jeres byggegrund og nærområdet. Ved at angive kommune samt adresse på din byggegrund, får I adgang til alle plandata for adressen.

Det er også relevant at sikre sig, at byggegrunden ikke er kategoriseret som en betydeligt forurenet grund, samt at jordbundsforholdende generelt egner sig til alment byggeri. På regionernes hjemmesider er det muligt, at fremfinde et såkaldt jordforureningskort, som grafisk illustrerer om din byggegrund er kortlagt som en forurenet grund. Overvej desuden at få foretaget en geoteknisk undersøgelse på grunden, så I får opdateret data om jordforholdende på jeres byggegrund.

I Danmark har vi et såkaldt LedningEjerRegister(også kaldet LER), som er et digitalt samlingssted for informationer omkring ledninger i jord. LER er primært tiltænkt ledningsejerne, men som privatperson kan man også søge i registret, og således fremfinde ledningsplaner over nedgravede ledninger på sin byggegrund. Således kan I sikre jer, at der er ført kloak, spildevand, EL m.m. til jeres byggegrund, samt få et overblik over ledningernes fysiske placering, så man undgår at ramme ledningerne ved evt. gravearbejde.

Der findes mange hjemmesider, hvor I kan finde interessante fakta omkring jeres byggegrund. Vores favorit er dog ”DinGeo”, som i høj grad har gjort en stor indsats for, at samle stort set alle informationer under ét register. Ved at søge på en specifik adresse, vil I få oplyst alt fra jordforurening og radonstråling, til målinger af områdets støjniveau. I kan også læse om hvilket jordunderlag grunden består af, samt om der er risici for oversvømmelse på grunden. Det er endda muligt at læse sig til, hvor langt der er til den nærmeste mobilmast, samt at aflæse hvor stor indbrudsrisici der er i området, på baggrund af rigspolitiets statistiske opgørelse. Du finder som sagt utroligt mange brugbare informationer, samlet på ét sted.

Beliggenhed byggegrund hus Danmark DK bo på landet
Beliggenhed byggegrund hus Danmark DK bo i villakvarter
Beliggenhed byggegrund hus Danmark DK bo grønne områder
Beliggenhed byggegrund hus Danmark DK bo på landet