Handelsbetingelser

Rammerne for en god og tryg handel!

Handelsbetingelser når du handler hos BoligTegneren

1. Generel information

Disse handelsbetingelser gør sig gældende, når du som køber skriftligt har accepteret BoligTegnerens fremsendte tilbud, hvorved disse handelsbetingelser er vedhæftet som bilag. BoligTegnerens tilbud kan være fremsendt i form af en mail, vedhæftet fil/bilag eller anden skriftlig dokumentation, til din accept. Din accept af det fremsendte tilbud kan ligeså være fremsendt i form af en besvarelse på mail, vedhæftet bilag eller anden skriftlig dokumentation.

Handelsbetingelserne finder anvendelse på alle aftaler, du som køber indgår med BoligTegneren.  

Alle priser på BoligTegnerens Websted er i danske kroner (DKK). Er du under 18 år, skal du have din værges tilladelse til, at bestille ydelser/produkter hos BoligTegneren.

BoligTegneren tager forbehold for eventuelle trykfejl, produktændringer, prisreguleringer og farveafvigelser. BoligTegneren forbeholder sig retten til, at justere eventuelle forkerte priser, før og efter at ordren er behandlet. BoligTegneren påtager sig ikke ansvaret for oplysninger på BoligTegnerens Websted, som kommer fra tredjemand.

Ethvert forsøg på bedrageri vil blive politianmeldt, og BoligTegneren forbeholder sig retten til, at hæve købet hvis der er mistanke om bedrageri. Alle ydelser/produkter forbliver BoligTegnerens ejendom, indtil BoligTegneren har modtaget fuld betaling for ydelserne/produkterne.

Kampagner og tilbud på BoligTegnerens Websted er kun gældende i den angivne periode.

Webstedet og indholdet herpå er ejet af BoligTegneren eller af vores samarbejdspartnere. Oplysningerne beskyttes bl.a. i henhold til gældende IP- og markedsføringslovgivning. Det betyder, at firmanavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkter, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden vores forudgående skriftlige godkendelse. Overtrædelse af dette vil blive politianmeldt.

2. Bestilling og bekræftelse

Når du køber ydelser/produkter via BoligTegnerens Websted, så accepterer du samtidigt BoligTegnerens handelsbetingelser. Når du accepterer handelsbetingelserne, forpligter du dig til at følge dem i deres helhed. Du godkender og bekræfter endvidere, at du er bekendt med BoligTegnerens oplysninger om persondata og har godkendt anvendelsen af cookies.

Når du som køber godkender handelsbetingelserne ved afgivelsen af din ordre, opstår der en bindende aftale mellem BoligTegneren og dig som kunde. Når du afgiver din ordre, accepterer du samtidig, at du har pligt til at betale ordrens fulde beløb, jf. BoligTegnerens fremsendte tilbud og/eller gældende prisliste. Når du har afgivet en ordre, skal der i samme omgang indbetales et depositum på 10% af den samlede pris, som sikkerhedsstillelse overfor BoligTegneren. Ordren er først gældende når BoligTegneren har modtaget indbetalingen.

Depositum på 10% vil blive fratrukket den endelige pris, når restbeløbet senere skal indbetales, i forbindelse med den endelige aflevering af den bestilte ydelse/produkt. Du vil pr. mail modtage en kvittering for din indbetaling, kort efter at BoligTegneren har registreret modtagelsen.

3. Betaling og levering

BoligTegneren accepterer betaling via bankoverførsel og/eller MobilePay, som de mest gængse og moderne betalingsmuligheder. Alle kunder anbefales, at gennemføre betaling via MobilePay for at sikre en øjeblikkelig overførsel, som vil fremskynde den efterfølgende proces, så du som kunde får ydelsen/produktet hurtigst muligt. 

Betalingsprocessen er opdelt i 2 faser:

   3.1    Ved bestilling skal der indbetales et depositum på 10% af ordrens samlede pris. Først når BoligTegneren har modtaget indbetalingen, er ordren gældende og der vil da blive fremsendt en kvittering for indbetalt depositum til købers mail.

   3.2    Når BoligTegneren efterfølgende færdigmelder orden/ydelsen/produktet, vil dette ske via en fremsendt mail til købers orientering. Køber indbetaler da restbeløbet, som det fremgår af BoligTegnerens fremsendte opgørelse. Når BoligTegneren har modtaget indbetalingen, er ordren færdigbetalt og ydelsen/produktet vil da blive fremsendt sammen med en kvittering for den endelige indbetaling til købers mail.

4. Fortrydelsesret

BoligTegneren tilbyder udelukket ydelser/produkter som er særligt tilpasset købers behov. BoligTegneren påbegynder arbejdet straks efter købers bestilling, hvorved bestillingen er bindene. Dermed bortfalder fortrydelsesretten på BoligTegnerens ydelser/produkter, jf. Købeloven. Køber giver automatisk samtykke til dette i forbindelse med købet.

BoligTegneren er naturligvis kun interesserede i glade og tilfredse kunder, og af den årsag sørges der altid for en god indledende dialog, så kunden/køber er sikker i sin sag, inden ordren afgives. 

5. Returnering

BoligTegneren tilbyder udelukket digitale ydelser/produkter som er særligt tilpasset købers behov. Når først den digitale ydelse er overleveret til køber, har køber fuld rådighed til, at foretage kopier af denne til privat brug, hvorved en komplet returnering aldrig vil kunne eftervises. Dermed bortfalder returretten på BoligTegnerens ydelser/produkter, jf. Købeloven, og ydelsen/produktet kan dermed ikke returneres.

BoligTegneren er naturligvis kun interesseret i glade og tilfredse kunder. Af den årsag sørges der altid for en god indledende dialog, så kunden/køber er sikker i sin sag, inden ordren afgives.

6. Reklamation og mangelfulde leverancer

Ønsker du som kunde at reklamerer over en fejlagtig, mangelfuld eller defekt leverance, bedes du kontakte- og orientere BoligTegneren skriftligt, inden for rimelig tid. Ved digitale leverancer bør køber kunne registrere fejl, mangler og defekter umiddelbart kort efter modtagelsen. Ved henvendelser bedes kunden altid oplyse ordrenummer og sagsnavn, så BoligTegneren kan identificere leverancen.

Såfremt en leverance mod forventning er fejlagtig, mangelfuld eller på nogen måde defekt, vil BoligTegneren udbedre/erstatte leverancen, så køber får fremsendt en ny og fyldestgørende leverance. Dette er dog betinget af, at køber har gjort indsigelser inden for rimelig tid.

BoligTegneren kan ikke drages ansvarlig for digitale leverancer/filer, som senere beskadiges af virus, hackerangreb eller lignende på købers egen computer, telefon, tablet eller tilsvarende.

Ønsker du som kunde at klage over en ydelse / et produkt du har købt, bedes du kontakte BoligTegneren via følgende e-mail: Kontakt@boligtegneren.dk

Oplys venligst dit ordrenummer og sagsnavn, så BoligTegneren kan identificere leverancen.

Som kunde kan du også klage til Center for Klageløsning eller et andet godkendt privat klage-/ankenævn.

Forbruger Europa er kontaktpunkt for ODR-forordningen, som du som kunde også er velkommen til at kontakte. ODR-platformen er en web-baseret klageportal, der er specielt designet til at hjælpe forbrugere, som har købt varer eller tjenesteydelser online, og som ønsker at klage over deres køb. Klageportalen videresender klager til de klageorganer, som medlemsstaterne har anmeldt til EU-Kommissionen, og som opfylder kravene efter direktivet. I Danmark er Forbruger Europa kontaktpunkt for ODR-forordningen. Du er velkommen til at kontakte Forbruger Europa, hvis du har spørgsmål: info@forbrugereuropa.dk

7. Tilbagebetaling

Jf. pkt. 4 og 5 i disse handelsbetingelser fremgår det tydeligt, at hverken fortrydelsesretten eller returretten gør sig gældende på de digitale ydelser som BoligTegneren tilbyder dig som kunde. Dermed er det ikke muligt for dig som kunde, at få tilbagebetalt din indbetaling, på baggrund af dette.

Dog kan du som kunde til enhver tid benytte dig af din reklamationsret, såfremt der er noget galt med produktet. Som køber har du bevisbyrden for, at redegøre for produktfejlen, så BoligTegneren bedst muligt kan lokalisere fejlen og dernæst udbedre den.

BoligTegneren ønsker kun glade kunder, og er derfor også indstillet på at hjælpe samtlige kunder, såfremt der opleves problemer med det fremsendte produkt. Som udgangspunkt vil BoligTegneren da udbedre fejlen, og kunden vil dernæst modtage en tilrettet- og fyldestgørende version af produktet.

Såfremt produktfejlen mod forventning ikke kan udbedres, vil BoligTegneren foretage en tilbage-betalingen med samme betalingsmiddel, som du som kunde benyttede ved den oprindelige transaktion. BoligTegnerens erstatningsansvar er altid begrænset til, maksimalt at udgøre samme sum som du som kunde har indbetalt BoligTegneren i honorar for projektmaterialet.

 

8. Force Majure

BoligTegneren påtager sig intet ansvar for forsinkelser, som skyldes omstændigheder, som BoligTegneren ikke er ansvarlig for. F.eks. arbejdskonflikter, krig, brand, lynnedslag, terrorangreb, ændrede myndighedsbestemmelser, tekniske problemer, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation, samt fejl eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører som følge af en af ovenstående omstændigheder. Disse omstændigheder fritager BoligTegneren for enhver form for ansvar. Hvis en sådan situation skulle opstå, vil BoligTegneren informere dig herom, når situationen opstår og når den afsluttes. Varer situationen længere end to måneder, har både du og BoligTegneren ret til, at hæve købet med omgående virkning.

9. Ændringer til handelsbetingelserne

BoligTegneren forbeholder sig til enhver tid retten til, at foretage ændringer i disse handelsbetingelser. Alle ændringer i handelsbetingelserne vil blive offentliggjort på Webstedet, og disse vil være gældende straks de er tilgængelige på Webstedet. Såfremt handelsbetingelserne ændres efter du har gennemført din bestilling, vil de ændrede betingelser ikke påvirke dig, medmindre du foretager en ny bestilling eller et tilkøb. BoligTegneren anbefaler dog, at du jævnligt holder dig opdateret på Webstedet om eventuelle ændringer i handelsbetingelserne.